Rolą producenta jest zapewnienie zgodności jego wyrobów z obowiązującymi przepisami prawnymi. Dotyczy to wielu płaszczyzn na których należy dostosować prowadzone działania do wymogów. Jedną z nich jest sporządzenie odpowiedniej dokumentacji technicznej oraz właściwe oznakowanie produktu. Jest to niezwykle ważne dla klienta końcowego, który będzie korzystał z danego wyrobu. Powinien on mieć możliwość porównania różnych produktów w sposób jasny i przejrzysty.

Samoprzylepne etykiety do wyrobów

druk naklejek samoprzylepnychWłaśnie dlatego stosuje się ujednolicenie etykiet oraz informacji na nich nanoszonych, które są obowiązkowe. W przypadku niektórych wyrobów niezbędne napisy nanosi się na opakowanie, w innych przypadkach bezpośrednio na wyrób. Bardzo często do tego celu konieczny jest druk naklejek samoprzylepnych, który może być realizowany w obrębie przedsiębiorstwa lub zlecany firmom zewnętrznym. Nalepki z niezbędnymi informacjami są następnie przyklejane w widoczne miejsce na wyrobie. W ten sposób klient ma dostęp do wszystkich potrzebnych informacji, które są mu potrzebne do porównania danych produktów lub ich wykorzystania. Często na etykietach znajdują się bowiem również oznaczenia poszczególnych zacisków czy schematy łączeniowe. W przypadku, gdy zapotrzebowanie na etykiety nie jest bardzo duże ich przygotowanie może odbywać się na terenie zakładu przy pomocy specjalnych urządzeń.

W przypadku, gdy zapotrzebowanie przekracza realne możliwości tworzenia etykiet, ich przygotowanie należy zlecić firmom zewnętrznym. Wycena takiej usługi jest przeważnie oparta na potencjalnym wolumenie oraz rozmiarze czy papierze na jakim ma być wykonany zadruk. Jak widać obecnie rolą producenta jest zapewnienie wszelkich możliwych środków bezpieczeństwa, które polegają na spełnieniu odpowiednich wymagań prawnych w danym zakresie.