Maszyny, które są używane w przemyśle czy produkcji narażone są na bardzo duże obciążenia, wynikające ze specyfiki ich codziennej pracy. Ze względu  na to, może do nich dojść do bardzo szybkiego uszkodzenia silnika, szczególnie w wyniku przepalania jego uzwojenia. Na szczęście istnieją już takie rozwiązania konstrukcyjne, które pozwalają temu zapobiec.

Jak chronić maszyny przemysłowe przed przepaleniem uzwojenia?

urządzenia przemysłoweStosowane w fabrykach czy zakładach produkcyjnych urządzenia przemysłowe są codzienne narażone na duże obciążenia wynikające z warunków roboczych i specyfiki ich pracy. Może to skutkować szybkim spadkiem wydajności ich silników, zwłaszcza w wyniku przepalenia ich uzwojenia. Na szczęście na rynku istnieją już rozwiązania, które pozawalają temu zapobiec. Jednym z takich rozwiązań są tak zwane softstarty, czyli urządzenia, które umawiają łagodny rozruch maszyn przemysłowych, zapobiegając przepalaniu się ich silników. Sofstarty zapewniają tak zwany miękki start urządzeń przemysłowych, doprowadzając do stopniowego, a nie nagłego wzrostu napięcia zasilania. Właśnie nagły wzrost napięcia jest głównym powodem przepalania się uzwojenia silników w maszynach przemysłowych. Pełne zasilanie jest osiągane przez maszynę dopiero po pewnym czasie od jej startu, co pozwala uniknąć skoku napięcia i tym samym – gwałtownego szarpnięcia całego układu mechanicznego. Sofstarty składają się z dwóch tyrystorów i są sterowane przez mikroprocesor. Warto dodać, że sofstarty nie tyko regulują start maszyny, ale również jej zatrzymanie, poprzez tak zwany softstop. Innym sposobem na ograniczenia ryzyka przepalenia się silnika są tak zwane styczniki, czyli łączniki mechaniczne służące do szybkiego zamykania lub otwierania obwodów elektrycznych. Dzięki temu, gdy dany stycznik wykryje jakiekolwiek przeciążenia (dzięki wbudowanemu przekaźnikowi), następuje zamkniecie obwodu elektrycznego silnika, co pozwala zapobiec jego przepaleniu. Jest to bardzo prosty i skuteczny sposób na zapobieganie wszelkim uszkodzeniom wewnątrz silników stosowanych w maszynach przemysłowych.

Mało ludzi zdaje sobie sprawę z tego, jak dużym obciążeniom poddawane są w trakcie codziennej pracy maszyny używane w produkcji czy w fabrykach. Z tego też względu należy zwracać szczególna uwagę na silniki tych urządzeń, tak, aby chronić je przed uszkodzeniem czy przepalaniem.

Kategorie: Przemysł