Sprzęt w każdym gospodarstwie, które głównie skupia się na produkcji zwierzęcej, wymaga ulepszania i modernizacji. Każdy gospodarz próbuje podążać za ułatwieniami techniki, co często nie bywa proste. Jednak aby rozwój i zysk z produkcji przynosił korzyści, potrzebny jest odpowiedni wkład w sprzęt, który do tej produkcji ma być używany.

Działanie paszociągów spiralnych

paszociągi spiralneNajwięcej pracy w gospodarstwie pochłania oczywiście przygotowywanie i rozdzielanie pasz dla zwierząt. Jest to praca bardzo ciężka, ponieważ zależnie od ilości zwierząt, trzeba podawać im określoną kilogramowo ilość paszy. Ułatwieniem są paszociągi spiralne. Ich działanie i prosta obsługa pozwala na oszczędności naszej siły w rozdawaniu paszy zwierzętom. Paszociągi pobierają paszę sypką lub granulowaną z kosza zasypowego albo silosa i transportują ją dalej- do innego silosa lub też bezpośrednio do karmników. Obecnie dostępne są na rynku paszociągi w pełni zautomatyzowane. To znaczy, że można zaprogramować je na określoną godzinę, w której będą się załączać i pobierać paszę podając ją dalej zwierzętom. Kiedy braknie paszy w pojemniku nie pracują na pusto ale się blokują. Po zmieszaniu paszy załączana jest na automat specjalna spirala, która pracuje z mieszalnikiem i kiedy pasza zostaje wysypana z mieszalnika to zostaje wyłączony. Jest to bardzo duża oszczędność ekonomiczna na prądzie. Taki sprzęt można zainstalować zarówno w chlewniach, w nowoczesnych oborach czy kurnikach, bez względu na obsadę czy wielkość pomieszczenia.

Maszyny, które pozwalają na odpowiednie dozowanie paszy dbają też o dobrostan zwierząt. Są zaprogramowane na konkretną godzinę i nie ma opcji, że pasza nie zostanie podana. O każdej awarii informują poprzez sygnał dźwiękowy, więc pozwalają na pełną kontrolę pracy.