Możliwość pilotowania samolotu była marzeniem wielu osób, aczkolwiek zdobycie licencji wymaganej do otrzymania uprawnień pilota często okazywało się zbyt wymagające. Licencje były bowiem obłożone bardzo wieloma wymaganiami, które stawiane były potencjalnym pilotom, zarówno pod względem zdrowotnym, jak i pod kątem umiejętności. Szkolenia zwykle bardzo wyczerpująco wyjaśniały wszystkie niezbędne zagadnienia, aczkolwiek do ich pełnego zrozumienia przydatna była wiedza spoza tematu lotnictwa.

Wymagania do otrzymania licencji pilota

licencja pilotaJedną z wymaganych, a zarazem najbardziej potrzebnych umiejętności, była znajomość języka angielskiego na poziomie operacyjnym, niezbędna do prawidłowej komunikacji w powietrzu. Każda licencja pilota, niezależnie od jej poziomu i przeznaczenia, była wydawana tylko osobom które posiadały owy stopień zaawansowania językowego, gdyż zarówno piloci jak i personel naziemny posługiwali się w pracy wieloma fachowymi określeniami i skrótami, których zrozumienie wymagało właśnie posiadania wymaganego poziomu znajomości języka. Nawet najprostsza licencja wymagała również znajomości zagadnień prawnych, związanych z ruchem powietrznym, oraz regulaminów obowiązujących w portach lotniczych i cywilnych lotniskach. Owe przepisy były często ważniejsze niż sama umiejętność obsługi maszyny latającej, dlatego na wielu kursach stanowiły one większość materiału, który wykładany był studentom. Najtrudniejszy materiał przeznaczony był dla pilotów maszyn komercyjnych, ze względu na odpowiedzialność za pasażerów i załogę samolotu, aczkolwiek nawet cywilna licencja wymagała znajomości przepisów lotniczych na bardzo wysokim poziomie, głównie w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia wypadków.

Kursy czasem odbywały się wyłącznie na symulatorach lotu, zwłaszcza w niewielkich ośrodkach, które nie posiadały dostępu do własnych maszyn szkoleniowych, aczkolwiek nowoczesne symulatory były na tyle zaawansowane, iż mogły odwzorować dowolne warunki w powietrzu, o każdej porze wybranej przez instruktora. Trening na symulatorze niemal niczym nie różnił się od faktycznego lotu treningowego, więc był stosowany jako zamiennik w przypadku braku maszyn, lub niedostatecznej ich ilości w stosunku do liczby kursantów, odbywających ćwiczenia praktyczne w powietrzu.

 

Kategorie: Usługi