Obowiązujące obecnie rozporządzenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej wymuszają na pracodawcach stosowanie odpowiednich rozwiązań, mających podnieść poziom bezpieczeństwa na terenie zakłada i zminimalizować ryzyko pożarowe. Warto jednak wiedzieć co na stanie zakładu musi się znaleźć obowiązkowo i jakie rozwiązania pomogą chronić zarówno pracowników jak i mienie zakładowe. W tym artykule przedstawimy kilka przydatnych kwestii związanych z ochroną przeciwpożarową.

Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej

czujnik ogniaZa wdrożenie odpowiednich rozwiązań z zakresu ochrony przeciwpożarowej odpowiada zgodnie z prawem właściciel budynku lub też jego administrator, w praktyce jednak dostosowanie warunków lokalowych do potrzeb prowadzonej działalności pod względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego spoczywa na właścicielu samego przedsiębiorstwa. Według portalu www.portalbhp.pl do jego obowiązków należy zatem zaliczyć takie wymogi jak:

  • przestrzeganie przeciwpożarowych wymogów (techniczno-budowlanych, technologicznych, instalacyjnych),
  • wyposażenie obiektu w rozwiązania z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
  • konserwacja rozwiązań z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
  • zagwarantowanie bezpieczeństwa i możliwości bezpiecznej ewakuacji wszystkim osobom przebywającym na terenie zakładu,
  • ustalenie metod postępowania w przypadku pożaru,
  • zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.

Są to podstawowe obowiązki, które nakłada na pracodawce czy właściciela budynku obowiązujące rozporządzanie. I choć w większości są to wytyczne dość jasne to warto przyjrzeć się bliżej rozwiązaniom z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ponieważ na dzień dzisiejszy jest ich dość szeroki wachlarz.

Rozwiązania z zakresu ochrony przeciwpożarowej

sygnalizacja pożaruZa podstawowe rozwiązanie z zakresu ochrony przeciwpożarowej uważa się wszelkiego rodzaju sygnalizacje informujące o tym, że na terenie zakładu został wykryty pożar. Na dzień dzisiejszy najpopularniejsza sygnalizacja pożaru to system SSP. W zasadzie jest to system składający się w wielu współgrających ze sobą elementów, które pozwalają na stworzenie dobrze działającej instalacji. Rozwiązanie to ma za zadanie wykrycie pożaru oraz poinformowanie o tym fakcie tak personelu jak i odpowiednich służb bezpieczeństwa. System SSP może być także wyposażony w podzespoły umożliwiając automatyczne zmniejszanie skutków pożaru. Co podnosi poziom bezpieczeństwa na terenie zakładu i sprawia, że straty będące wynikiem pożaru są zdecydowanie mniejsze. Należy jednak pamiętać, że poza systemem SSP, nawet umożliwiającym automatyczne gaszenie pożaru na stanie zakładu powinny znaleźć się także gaśnice.

Systemy suchego gaszenie

Systemy suchego gaszenieStosowanie automatycznych systemów gaszenia pożaru na terenie zakładów, gdzie ryzyko wystąpienie pożaru jest wysokie jest bardzo ważne, ponieważ umożliwia szybkie ugaszenie pożaru oraz ogranicza zasięg jego rozprzestrzeniania. Niemniej w większości zakładów produkcyjnych, gdzie występuje wysokie ryzyko pożarowe ugaszenie pożaru oznacza i tak ogromne straty związane z uszkodzeniem maszyn i innych elementów znajdujących się na terenie zakładu przez wodę wydostającą się ze zraszaczy. Dlatego obecnie w większości przypadków zaleca się stosowanie tak zwanego suchego gaszenia pożaru. Gdzie jako substancja gaśnicza wykorzystywany jest gaz FM 200, którego działania polega na absorpcji ciepła. Dodatkowo gaz z większą łatwością dociera do trudno dostępnych miejsc niż woda, dzięki czemu tego rodzaju systemu uznaje się także za bardziej efektywne.

Drzwi ognioodporne – konieczny element wyposażenie przedsiębiorstw

Drzwi ognioodporne W przypadku przedsiębiorstw, gdzie występuje podwyższone ryzyko wystąpienia pożaru konieczne jest także stosowanie odpowiednich drzwi ppoż. Montaż drzwi ognioodpornych utrudnia rozprzestrzenianie się ognia wewnątrz obiektu, co zwiększa nie tylko bezpieczeństwo pracowników przebywających na terenie zakładu, ale także i podnosi bezpieczeństwo zakładowego mienia, co w sposób zdecydowany ogranicza ewentualne straty w przypadku wystąpienia pożaru. Drzwi ognioodporne dostępne są w różnych klasach i zawsze powinny być dobierane indywidualnie pod specyfikę danego zakładu inaczej mogą nie sprawdzać się właściwie jako systemy przeciwpożarowe. Co więcej montaż drzwi ppoż powinien być zawsze przeprowadzany przez wykwalifikowane firmy. W innym wypadku ich szczelność może nie być taka jak zakłada ich specyfika.

Podsumowując

Stosowanie na terenie zakładu właściwych systemów z zakresu ppoż jest istotnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo osób i mienia. By jednak zastosowane systemy się sprawdzały należy wiedzieć, jakie rozwiązania są potrzebne na terenie zakładu i które spośród nich maja najlepsza wydajność.


1 Komentarz

Michał Z · 16 maja, 2017 o 1:38 pm

Witam, bardzo fajnie napisany artykuł. Wszystko krótko zwięźle i na temat! Pozdrawiam

Dodaj komentarz