Przeznaczeniem budynku jest zapewnienie ochrony przed oddziaływaniem niekorzystnych warunków środowiska. Dlatego jest on zabezpieczany ze wszystkich stron warstwami izolacji aby w jego wnętrzu stworzyć najlepsze warunki do bytowania człowieka. Bardzo ważną rolę izolacyjną tworzą membrany EPDM, które są stosowane jako zabezpieczenie budynku przed wilgocią.

Odporna membrana gumowa

membrany epdmKauczuk syntetyczny jest elastomerem znanym od dawna w różnych gałęziach przemysłu jako materiał bardzo szczelny. Ta jego właściwość zainspirowała producentów by wspólnie z naukowcami stworzyć membranę hydroizolacyjną o niespotykanych parametrach. Produkowane membrany EPDM to hydroizolacja jednowarstwowa, co oznacza że użycie jednej tylko warstwy zapewni maksymalną, basenową szczelność powłoki. Najważniejsze, że nieprzepuszczalność wodną membrany EPDM utrzymują przez dziesięciolecia. Są one wyjątkowo odporne na zmienne działanie środowiska i zachowują parametry rozciągliwości w dużym zakresie temperatur od – 50 do + 150 stopni Celsjusza. Zbadano, że nawet po 25 latach użytkowania ich rozciągliwość wynosi 500 %. Dzięki brakowi obkurczania zachowują stale swój określony wymiar. Kolejny atut to długoletnia odporność na promieniowanie UV i ozon. Membrana nie odbarwia się również pod wpływem UV. Jest bardzo dobrym hydroizolatorem w warunkach zanieczyszczonego powietrza średnio agresywnymi związkami chemicznymi. Co bardzo ważne dla wszystkich użytkowników budynku membrany EPDM są niepalne, a więc bezpieczne.

Producenci pracując bezustannie nad polepszaniem swoich produktów wzbogacają powłoki homogeniczne z gumy o dodatkowe warstwy. Trzeba wspomnieć, że homogeniczne EPDM wymaga przy montażu warstwy klejowej. Nowe dwuwarstwowe powłoki to EPDM połączone z warstwą bitumiczną. Pozwala to wykorzystać samoprzylepność bitumów i uniknąć dość żmudnego klejenia.