Każda stara cegła ma swoją historię od momentu produkcji w dawnych cegielniach do jej późniejszego zastosowania. Płytki wykonane z tych materiałów wnoszą do naszego wnętrza elementy historyczne związane z czyimś życiem. Mając tego świadomość będziemy patrzeć na nasze ściany nie tylko jak na zwykły materiał budowlany.

Odporne płytki z cegły rozbiórkowej

cegła z odzyskuSurowcem do produkcji płytek jest cegła z odzysku dokonywanego w bardzo wielu miejscach na terenie całego kraju. Trzeba przyznać, że wyszukanie odpowiednich miejsc by znaleźć cegłę rozbiórkową i późniejsza jej ręczna selekcja nie jest zadaniem łatwym. Dlatego jest to materiał tym bardziej cenny przenoszący do minionych bezpowrotnie czasów. Dzięki płytkom wykonanym ze starych cegieł możemy pozwolić historii trwać dalej. Najlepsze bo oryginalne odwzorowanie starych murów uzyskuje się stosując płytki cięte z lica cegły. Ich cechą jest mniej lub bardziej podniszczona i nierównomierna faktura. W zależności od rodzaju cegły stopień zużycia jest różny co jest bardzo istotne dla potrzeb efektu jaki chcemy osiągnąć w pomieszczeniu. Zgoła inaczej prezentują się płytki cięte z środka cegły. Ich powierzchnia jest gładka i świetnie uwidaczniająca budowę strukturalną płytki oraz jej pierwotną barwę. Bogata kolorystyka dostępnych płytek z cegły rozbiórkowej daje możliwość dopasowania do wszystkich potrzeb. Na rynku są dostępne płytki o niemal wszystkich odcieniach czerwieni. Do tego dochodzą barwy żółta i pomarańczowa. Można się również zdecydować na płytki cięte ze starych cegieł w kolorze czarnym lu białym.    

Dla osiągnięcia zamierzonego celu wizualnego ważny jest nie tylko kolor i rodzaj faktury cegły. Bardzo istotny jest również sposób układania płytek. Można się zdecydować na zastosowanie odstępów i uzupełnić je fugą lub ułożyć płytki bardzo ciasno obok siebie bez fugowania. Po ułożeniu dobrym sposobem ich zabezpieczenia będzie impregnacja powierzchni.