W zależności od przeznaczenia obiektu musi on spełniać różnego rodzaju wymogi. Te zawarte są w aktualnie obowiązujących aktach prawnych takich jak chociażby normy, rozporządzenia czy ustawy. Kluczowym zagadnieniem jest bowiem zapewnienie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa zgromadzonym na terenie obiektu użytkownikom. Jednym z większych zagrożeń, które mogą wystąpić w przestrzeniach zamkniętych jest z całą pewnością pojawienie się otwartego ognia.

Jak zabezpieczyć budynek przed pożarem?

kurtyna pożarowaStanowi to bardzo duże zagrożenie zarówno dla użytkowników obiektu jak i również mienia tam zgromadzonego. W celu zapobiegania wystąpienia takich zjawisk oraz ograniczania skutków ich wystąpienia stosuje się zabezpieczenia aktywne oraz bierne. Do pierwszych z nich zaliczana jest między innymi kurtyna pożarowa, która umożliwia zamknięcie dużych przestrzeni w ciągu zaledwie kilku sekund. Dzięki temu rozprzestrzenianie się ognia jest ograniczone. Na rynku dostępne są różne kurtyny, które różnią się między sobą zarówno budową jak i również parametrami czy właściwościami. Jeśli chodzi o podstawowe właściwości to zaliczyć tutaj można przede wszystkim klasę odporności ogniowej. Parametr ten może być określony jako E30, E60, E90 czy E120. Oznacza to przez jaki czas kurtyna jest w stanie wstrzymywać rozprzestrzenianie się ognia. Jest to najważniejszy jej parametr na podstawie którego dobierane są inne środki ochrony.

Stosowanie takich zabezpieczeń jest szczególnie uzasadnione w takich obiektach jak: budynki użyteczności publicznej, biura czy domy towarowe. Warto wspomnieć, że takie konstrukcje powinny posiadać aktualne dokumenty wydane przez jednostkę certyfikującą. Muszą one bowiem spełniać aktualne normy, a także rozporządzenia obowiązujące na terenie danego kraju. Jak widać obecnie bardzo ważnym zagadnieniem jest zapewnienie jak najwyższego stopnia bezpieczeństwa w budynku.

Kategorie: Ochrona