Środki i substancje chemiczne są z reguły dość niebezpieczne dla naszego zdrowia, szczególnie jeśli używamy ich niezgodnie z ich przeznaczeniem lub w sposób niewłaściwy. W procesie obrotu takimi środkami niezwykle ważne jest ich właściwe oznakowanie. Bez tego nawet jeśli taki środek wyszedł z fabryki jako środek niebezpieczny, o którym wiedział przekazujący go dalej pośrednik, to jednak w procesie obrotu ta informacja, może się gdzieś zawieruszyć, a wtedy to już niestety będzie dość spory problem.

Ważna karta charakterystyk substancji niebezpiecznej i środka chemicznego

karty charakterystyk substancji chemicznych i niebezpiecznychŚrodki chemiczne inne substancje niebezpieczne muszą być oznakowane od samego początku procesu produkcji, a informacja o tym powinna, a nawet musi być przekazywana dalej bez względu na drogę jaką przebędzie i ilość pośredników. Przepisy mówią nawet, że karty charakterystyk substancji chemicznych i niebezpiecznych powinny być także przetłumaczone na język kraju, w którym będą dystrybuowane. Nie ma się w końcu co dziwić, ponieważ na co komu karta, która będzie nieczytelna. Oprócz samej karty środki chemiczne powinny być także oznakowane, w sposób widoczny przy pomocy międzynarodowego oznakowania, które jest zrozumiałe, w każdym kraju. Wyobraźmy sobie sytuację, gdyby ktoś, wbrew przepisom, nie zdecydował się na oznakowanie. Mogło by to rodzić wiele niebezpiecznych sytuacji. W takim przypadku, któryś z pośredników może nie być pewien, czy ma do czynienia ze środkiem niebezpiecznym. Będzie taki środek przechowywał, w sposób nieprawidłowy, co może skutkować zanieczyszczeniem środowiska. Idąc dalej – sprzeda taki środek bez karty charakterystyki, a końcowemu użytkownikowi przydarzy się wypadek. W takim przypadku nie będzie on mógł spojrzeć do karty, bo jej po prostu nie dostanie. Jeśli wypadek będzie groźny, to producenta będą czekały procesy karne.

Dlatego właśnie należy odpowiednio dbać o oznakowanie tego typu substancji. Aby mieć czyste konto i pracować, w zgodzie z prawem. Pamiętajmy, że do odpowiedzialności karnej zostanie, w takim przypadku pociągnięta osoba, która na jakimś etapie nie przekaże takiej karty lub odpowiednio nie oznakuje towaru. Jeśli producent o to zadba – to będzie prawnie bezpieczny, natomiast jeśli któryś z pośredników ukryje celowo ten fakt, to on zostanie oskarżony i pewnie skazany.

Kategorie: Usługi