Nowoczesne przydomowe oczyszczalnie ścieków stosuje się na terenach nieskanalizowanych. Są świetną alternatywą dla zbiorników bezodpływowych, czyli szamb. I chociaż początkowo koszt założenia jest dość duży, to koszty eksploatacyjne są znikome. Poza tym, jest to rozwiązanie przyjazne naturze. A to nie jedyne zalety przydomowych oczyszczalni jakie istnieją.

Zalety i działanie przydomowych oczyszczalni ścieków

dobra domowa oczyszczalnia ściekówDziałanie przydomowych oczyszczalni ścieków polega na dwuetapowym oczyszczaniu ścieków bytowo gospodarczych. Pierwszy etap to wstępne mechaniczno – biologiczne oczyszczanie  (np. w osadniku gnilnym), które zachodzi przy udziale bakterii beztlenowych i grawitacyjnego oddzielania cząsteczek. W wyniku opadania o większej gęstości (sedemetacja) tworzy się osad. Ulega on fermentacji, w czasie której zanieczyszczenia są rozkładane na substancje rozpuszczalne i nierozpuszczalne oraz substancje mineralne. W wyniku flotacji, cząstki lżejsze są wynoszone na powierzchnię zwierciadła cieczy. Drugi etap to biologiczne oczyszczanie ścieków. Oczyszczanie w przydomowej oczyszczalni ścieki bytowo – gospodarcze mogą być odprowadzane do stawu, jeziora, rowu melioracyjnego lub gruntu (studnia chłonna, drenaż, pakiety rozszerzające). W przypadku odprowadzania oczyszczonych ścieków do gruntu najlepszym odbiornikiem jest piasek drobnoziarnisty, średnioziarnisty lub gruboziarnisty. Dobra domowa oczyszczalnia ścieków to wysoki komfort, jaki daje korzystanie z takiej technologii. Eliminuje przykre zapachy, które często pojawiają się przy korzystaniu z tradycyjnego szamba. Przydomowe oczyszczalnie ścieków zaliczają się do nowszych technologii, na całe urządzenie składa się zespół urządzeń, które oczyszczają nieczystości. Dzięki takiej konstrukcji nie musimy się martwić o zalegające ścieki, a regularne wywożenie osadów. Generują one również niższe koszty eksploatacji. Jest to instalacja zoptymalizowana, bezpieczna i przyjazna środowisku.

Te oczyszczalnie ścieków charakteryzują się wieloletnią trwałością – czynniki atmosferyczne nie mają negatywnego wpływu na ich pracę. Minimalny okres gwarancji wynosi 2 lata, lecz rzadko się zdarza by trzeba było z niej korzystać. Mogą być zamontowane na małych działkach z dowolnym poziomem wód gruntowych.