Współczesna technologia wytwarzania determinuje jakość oraz dokładność wykonania. Za tymi parametrami idzie konieczność mierzalności tychże. Istotnymi pomocami w mierzeniu parametrów dokładościowych wyrobu pomocnym narzędziem są laserowe narzędzia pomiarowe bazujące na niezwykłym wynalazku jakim jest światło laserowe.

Zalety laserowych narzędzi pomiarowych

laserowe narzędzia pomiarowePowstanie urządzeń jakimi są laserowe narzędzia pomiarowe zawdzięczamy przełomowemu wynalazkowi światła laserowego, które jest wiązką światła uporządkowanego, emitowanego poprzez zjawisko emisji wymuszonej. Światło laserowe to światło w zakresie widzialnym. W laserowym narzędziu pomiarowym wiązka światła laserowego jest emitowana w kierunku powierzchni mierzonej powierzchni po czym odbija się od niej powracając do czujnika w urządzeniu pomiarowym. Odległość od urządzenia do powierzchni ustala się na podstawie czasu, jaki pokonało światło od emisji poprzez odbicie do powrotu do czujnika oraz znajomości prędkości światła, która to jest największą możliwą prędkością jaką może osiągnąć materia w znanym nam Wszechświecie. Pomiary wykonane taką metodą cechują się niezwykłą dokładnością, niekiedy do tysięcznych części milimetra. Niektóre narzędzia pomiarowe są wielkimi maszynami pomiarowymi, mogącymi mierzyć niezwykle skomplikowane kształty oraz duże przedmioty. Dodatkowo konstrukcja samej maszyny jest kwestią otwartą, do której producenci podchodzą z kreatywnością.

Wyzwania technologiczne dzisiejszych czasów są wyzwaniem zarówno dla wytwarzania jak i dla weryfikacji wytwarzania. Niewątpliwie technika pomiarów laserowych oraz laserowych narzędzie pomiarowych daje duże możliwości sprzężenia zwrotnego pomiędzy jakością wytwarzania a pożądanym kształtem i wymiarem przedmiotu. Staje się ona w dzisiejszych czasach koniecznością.

Kategorie: Budownictwo