Instrumenty etniczne cechuje wysoka różnorodność. Misy tybetańskie (znane również jako „nepalskie”, „himalajskie”, „grające”, czy też „śpiewające”) nie są tutaj wyjątkiem, bowiem w zależności od ich wielkości i materiału, z którego są wykonane, zmienia się wysokość i barwa wydobywanego z nich dźwięku.

Instrumenty terapeutyczne – misy dźwiękowe

misy tybetańskie ze sklepu internetowegoIdiofony posiadają wspólną cechę, mianowicie im większy jest element wprowadzony w drgania (wibrator), tym niższy ton będzie generowany przez jego rezonans. Dlatego kupując misy tybetańskie ze sklepu internetowego powinniśmy zwracać szczególną uwagę na średnicę instrumentu, który nas interesuje. Determinuje ona nie tylko charakter dźwięku, jaki wydaje instrument, ale także rozmiar maletu, czyli pałeczki używanej do wprowadzenia misy w drgania. Sposobem wydobycia dźwięku może być uderzanie maletem w jej korpus, dzięki czemu uzyskamy perkusyjny dźwięk przypominający odgłosy wydawane przez dzwon. Drugi sposób wydobywa z misy ciągły, nieprzerwany ton, który znajduje większe zastosowanie w medytacji, a by go osiągnąć należy przesuwać drewnianą różdżką po jej krawędzi, co przywodzić może na myśl jeżdżenie zwilżonym palcem po brzegu szklanego kieliszka, a siła nacisku i prędkość pocierania pozwalają wpłynąć na uzyskany efekt. Misy tybetańskie mają bowiem zastosowanie nie tylko w muzyce, ale mogą spełniać również funkcję relaksacyjną i znajdują zastosowanie w medytacji, zwłaszcza buddyjskiej, w której na przestrzeni wieków odegrały istotną rolę. Wysoce estetyczne, zdobione misy mogą także pełnić rolę dekoracyjną, a ich prosta, nieskomplikowana konstrukcja skutecznie eliminuje ryzyko usterki. Większość mis wykonywana jest z brązu spiżowego, ale współcześnie odlewane są również instrumenty z czystego kwarcu („misy kryształowe”), co znacznie wpływa na rodzaj generowanego dźwięku, a co za tym idzie, misy z tego materiału używane są przy innych typach medytacji, a efekty terapeutyczne różnią się od tych uzyskanych dzięki misom wykonanym z brązu.

W swej prostocie misy tybetańskie oferują bardzo szeroką gamę zastosowań. Ich przeznaczenie nie zmieniło się od wieków, jedynie udoskonalona została technologia ich wytwarzania. Łatwość wydobycia dźwięku z tych instrumentów pozwala w pełni wykorzystać ich potencjał każdemu miłośnikowi medytacji, czy pasjonatom instrumentów etnicznych.