Właściwa nauka prowadzenia pojazdu, zarówno teoretyczna jak i praktyczna, jest bardzo ważna. Poruszanie się pojazdem po drodze jest ogromną odpowiedzialnością nie tylko za siebie, ale również inne osoby znajdujące się w pojeździe oraz w jego okolicach. W związku z tym bardzo ważne jest, aby się do tego dobrze przygotować i przyswoić zasady konieczne dla prawidłowego i bezpiecznego poruszania się pojazdem po drodze.

Nauka bezpiecznej jazdy samochodem

nauka jazdyW pierwszej kolejności kursant odsyłany jest na kurs teoretyczny, podczas którego poznaje wszystkie zasady poruszania się samochodem, przepisy drogowe oraz uczy się rozpoznawać znaki drogowe zarówno pionowe jak i poziome. Ten etap jest szczególnie istotny, choć przez większość młodych, niecierpliwych osób traktowany jest pobieżnie, co zdecydowanie nie powinno mieć miejsca. Z pewnością teoretyczna nauka jazdy nie jest tak ekscytująca jak ta praktyczna i większość kursantów nie traktuje jej zbyt poważnie, podczas gdy jest to fundament prawidłowej jazdy niestwarzającej zagrożenia na drodze. Należy więc się do niej przyłożyć, nawet jeśli przekazywane treści nie wydają się zbyt interesujące. Brak dobrej znajomości wszystkich przepisów drogowych stwarza poważne zagrożenie na drodze. Po zakończonym kursie teoretycznym kursant przechodzi do części praktycznej, w której zderza poznaną teorię z praktycznymi zachowaniami innych uczestników ruchu, uczy się odpowiedniej reakcji na poznane wcześniej znaki i nabiera pewności w prowadzeniu auta. Jeśli wcześniej nie przyłożył się do kursu teoretycznego, niemożliwe jest ukrycie tego przed instruktorem, który na bieżąco będzie sprawdzał jego wiedzę teoretyczną i jej praktyczne zastosowanie na drodze. Im więcej kursant będzie miał zaległości, tym więcej czasu będzie zajmować nauka. Kurs obejmuje 30 godzin lekcyjnych, a kolejne godziny są dodatkowo płatne, dlatego szczególnie trzeba zabrać o dobrą podstawę teoretyczną, by nie musieć dopłacać. Po zakończeniu kursu, kursant musi zdać wewnętrzny egzamin z teorii. Jeśli go zda, może przystąpić do właściwego egzaminu. 

Młodzi ludzie, którzy przystępują do kursu wraz z ukończeniem osiemnastego roku życia, często charakteryzują się niecierpliwością i brakiem pokory. Tymczasem niezwykle ważne jest, aby uważnie słuchać instruktorów w czasie kursu teoretycznego jak i praktycznego, aby w przyszłości prowadzić pojazd odpowiedzialnie i bezpiecznie.