Nieuczciwi klienci mogli trafić się każdej firmie czy bankowi, nawet wśród osób posiadających doskonałą historię kredytową. Podczas gdy w niektórych przypadkach wystarczyło jedno upomnienie, by odzyskać zaległości lub przeterminowane raty, znacznie częściej okazywało się iż od momentu wysłania takowego upomnienia, kontakt z klientem urywał się całkowicie. W celu odzyskania należnych środków, firmy finansowe i banki angażowały więc pomoc profesjonalnych agencji windykacyjnych.

Fachowa windykacja osób zadłużonych

windykacja długówŚciąganie zaległych środków od osób zadłużonych nie było sprawą łatwą, i częściej niż rzadziej stawało się dość długim procesem, wymagającym zaangażowania wielu osób w celu nie tylko pozyskania informacji, ale również przeprowadzenia czynności, mających na celu zajęcie środków pieniężnych. Podczas najczęściej zdarzających się postępowań, windykacja długów prowadzona była bardzo podobnie do postępowania prywatnych detektywów. Windykatorzy terenowi musieli bowiem uzyskać jak najwięcej danych o osobie zadłużonej, czy to przez bezpośredni kontakt z samym dłużnikiem czy powiązanymi osobami, czy to poprzez uzyskanie informacji o miejscu pracy i zarobkach. W przypadku całkowitej odmowy współpracy dłużnika, firma windykacyjna mogła wnioskować o pozwolenie na zajęcie części, lub w bardzo szczególnych przypadkach, całości wynagrodzenia osoby windykowanej. Zdarzało się jednak, iż takie osoby nie posiadały oficjalnego dochodu, nie mając stałego miejsca zatrudnienia, lub też pracując bez zarejestrowania. W takiej sytuacji możliwe było podjęcie współpracy z urzędami komorniczymi i zajęcie ruchomości osoby zadłużonej, lub nawet nieruchomości przez takową osobę posiadaną, jeśli ich wartość była wystarczająca do pokrycia całości zadłużenia.

Postępowania urzędowe były jednak procesem długotrwałym, dlatego też w sprawach dotyczących niewielkich kwot zadłużenia, firma windykacyjna najczęściej oferowała możliwość wykupienia takowego od klienta. Windykacja długów należących do agencji rządowych była bowiem obłożona znacznie bardziej surowymi konsekwencjami w przypadku braku współpracy dłużnika, dlatego też była o wiele skuteczniejsza niż ściąganie należności w imieniu prywatnego klienta. Była to też pewna metoda na szybkie zamknięcie sprawy i zadowolenie klientów.