W przeciągu ostatnich 3 lat w dużym stopniu wzrosło znaczenie komunikacji korporacyjnej w odniesieniu do budowania wizerunku firmy na rynku. Jednakże tylko w 30% polskich spółek wyodrębniona została struktura odpowiedzialna za employer branding. Obecnie coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na nawiązanie współpracy z zewnętrznymi firmami, specjalizującymi się w prowadzeniu działań z zakresu komunikacji korporacyjnej, co rzuca nowe światło na rozwój sektora usług BPO/SSC.

5 oczekiwań od współpracy w komunikacji korporacyjnej

odpowiednia komunikacja korporacyjnaOrganizacje, które planują skorzystać z usług zewnętrznych specjalistów i agencji jasno precyzują swoje oczekiwania do do współpracy. Najczęściej podkreślanym obszarem, na który zwracają uwagę zleceniodawcy było wykazywanie się kreatywnością, świeżym spojrzeniem oraz prezentacja nowych trendów (78% ). Kolejnym na liście oczekiwań z wynikiem (59%) znalazło się unikalne doświadczenie, a (55%) respondentów jako istotny aspekt wskazało bieżącą obsługę. Natomiast (50%) ankietowanych szczególną uwagę przywiązuje do zwiększenia liczby publikowanych treści. Najrzadziej wskazywanym wariantem (40%) było uzupełnienie wewnętrznej ekspertyzy. Badanie opracowane przez Public Dialog  zakładało możliwość udzielenia więcej niż 1 odpowiedzi, jednak pozwoliło jasno określić trendy i działania, jakimi powinna cechować się odpowiednia komunikacja korporacyjna w każdej firmie. Jeżeli chcemy zbudować silną markę musimy pamiętać o tym, że jest ona nierozerwalnie związana ze strukturą organizacyjną i strategią przedsiębiorstwa. Nie ulega wątpliwości, że zadania działów odpowiedzialnych za projekty Public Relations jak i komunikacji korporacyjnej wzajemnie się uzupełniają i przenikają. Na funkcję corporate community składa się kilka aspektów, spośród których możemy wyróżnić m.in.: budowanie wizerunku w mediach. Budując pozycję firmy w internecie lub przy pomocy innych środków masowego przekazu nie zapominajmy o tym, aby przygotować różne formy publikowania treści, co pomoże nam zwiększyć zasięgi naszych działań.

Poza klasycznymi formami, które świetnie sprawdzają się zarówno w prasie jak i w kanałach komunikacji social network takimi jak plakaty czy infografiki warto rozważyć także rozwiązania z zakresu audiowideo, nowoczesnych virali czy zdjęć. Podsumowując- komunikację korporacyjną możemy swobodnie zdefiniować jako prowadzenie całości działań związanych z komunikacją zarówno z otoczeniem biznesowym jak i klientami detalicznymi, ogół działań marketingowych oraz kreowanie wizerunku danego produktu czy usług.