Osoby po filologii obcej marzą o tym, żeby prowadzić własną działalność gospodarczą i mieć z tego ogromny zysk. Warto jest dodać, że najwięcej zarabiają tłumacze przysięgli, którzy mają uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych lub świadczenia przed sądem. W jaki sposób zdobyć to uprawnienie? Jakie kryteria muszą być spełnione, ażeby zostać pełnoprawnym tłumaczem przysięgłym?

Tłumacz przysięgły – kryteria i egzamin

tłumaczenia przysięgłe w WarszawieJeśli dana osoba chciałaby zostać tłumaczem przysięgłym, musi liczyć się z wymaganiami, które musi spełniać. Każdy tłumacz przysięgły musi mieć obywatelstwo polskie i mieć wszelkie zdolności do czynności prawnych. Konieczne jest również to, żeby język polski znał w sposób poprawny. Istnieje możliwość, żeby tłumaczem została osoba, która pochodzi z obszaru Unii Europejskiej. Idąc w ślad za dalszymi kryteriami, należy wspomnieć, ażeby wykonywać tłumaczenia przysięgłe w Warszawie absolutnie nie można być osobą karaną. Dotyczy to przestępstw głównie skarbowych i gospodarczych, które są umyślnie spowodowane. Najważniejszą kwestią jest to, żeby znać język obcy. W tym celu kandydat na tłumacza przysięgłego musi mieć ukończone studia wyższe na poziomie magistra. Same studia, to jednak nie wszystko. Po studiach można być tłumaczem, jednak przysięgłym zostaje się, gdy ukończy się egzamin dotyczący umiejętności tłumaczenia. Egzamin ten składa się z dwóch etapów. Części ustnej oraz części pisemnej. Zarówno w obu przypadkach tłumaczenie następuje z języka obcego na polski oraz z polskiego na obcy. Jeśli te dwa etapy przejdzie się pozytywnie, egzamin jest zdany, a tłumacz otrzymuje certyfikat. By móc wykonywać tłumaczenia przysięgłe trzeba również zainwestować pieniądze. Niestety, wyżej wspomniany egzamin na tłumacza przysięgłego jest kosztowny i nie ma na niego dofinansowania. Trzeba się więc z tym liczyć, jednakże warto, bo pieniądze potem nam się zwrócą.

Są to najważniejsze kryteria, jakie trzeba spełniać chcąc zostać tłumaczem przysięgłym. Podsumowując, trzeba mieć obywatelstwo polskie, być osobą niekaraną, znać język obcy na poziomie zaawansowanym, ukończyć studia wyższe magisterskie. Bez egzaminu na tłumacza przysięgłego nie możemy nim zostać. Każda osoba, która ma odpowiednie wykształcenie i wiedzę, może być tłumaczem przysięgłym.

Kategorie: Usługi