Współczesne trendy rynkowe dążą do zapewnienia kontrolowanych źródeł surowców wykorzystywanych do różnego typu produkcji. Połączenie tej tendencji wraz z trendem do wprowadzania ekologicznych rozwiązań, rynek ukształtował wiele certyfikatów i norm, których posiadanie pozwala przedsiębiorcom na uzyskanie nowych klientów i zwiększenie konkurencyjności. Jednym z nich jest niewątpliwie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council), który pozwala na wykorzystywanie surowców pochodzenia leśnego z pewnych i kontrolowanych źródeł.

Zalety uzyskania certyfikacji FSC

certyfikat fsc dla przedsiębiorcówUzyskanie certyfikatu wymaga jednak potwierdzenia pewnych faktów przez przedsiębiorstwa, które ubiegają się o jego zdobycie. Dowody audytowe dotyczą głównie potwierdzonych i kontrolowanych źródeł uzyskiwania surowców pochodzenia leśnego. Jednak nie na surowcach kończą się zadania firmy. Muszą one udowodnić zrównoważoną gospodarkę w całym łańcuchu swoich dostaw. Łańcuch ten obejmuje takie etapy jak m.in. pozyskiwanie drewna, obróbka drewna, produkcja wyrobów gotowych, pakowanie, dystrybucja oraz sprzedaż. Jeżeli firma zajmuje się tylko jednym elementem tego łańcucha, musi udowodnić, iż ich kontrahent, dostawca lub inny współpracujący podmiot, również spełnia wymagania standardu. Tym samym łańcuch ten nie może zostać przerwany na żadnym etapie przetwarzania surowców lub produktów pochodzenia leśnego. Certyfikat FSC dla przedsiębiorców jest szansą do uporządkowania swojej działalności. Dzięki uzyskaniu certyfikacji, przed firmą otwierają się drzwi do podpisywania korzystnych umów oraz nowych kontraktów. Zalety są również związane ze zwiększeniem rozpoznawalności marki. Współcześni klienci są bardzo świadomi. Potrafią odczytać informacje na temat posiadanych certyfikatów z opakowania produktów. Posiadając tym samym oznakowanie produktu można spodziewać się wzrostu sprzedaży, a tym samym znacznych korzyści finansowych dla przedsiębiorstwa.

Podsumowując, każdy odpowiedzialny i rozsądny przedsiębiorca, którego branża dotyczy produktów pochodzenia leśnego, powinien mieć na uwadze certyfikację zgodności z wymaganiami standardu FSC. Korzyści, jakie płyną z pracy zgodnej z wymaganiami standardu, zdecydowanie przewyższają nakład pracy, jaki firma musi ponieść, aby uzyskać ekologiczne oznakowanie.